Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Teknikprogrammet

Samhällsbyggande och miljö

Moderna språk individuellt val

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Om teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får en bred grundutbildning för data/IT och nätverk. Du får även högskolebehörighet till flera områden. Dessutom kan du läsa ett fjärde år som ger dig gymnasieingenjörsexamen.

Mer info om teknikprogrammet

Om inriktning samhällsbyggande och miljö

Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi. Du får lära dig vad som kännetecknar olika typer av arkitektur och hur planeringen går till för både enskilda byggnader och stora samhällen. Hållbarhetsperspektivet är mycket viktigt när du tränar på att välja tekniska lösningar i olika miljöer. Du kommer att lära dig vilka förutsättningar och möjligheter som finns när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling.

Läs mer på skolans hemsida