Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Lund
Fristående skola
330 elever

ProCivitas har som målsättning att bli Sveriges bästa gymnasium. Skolan ställer höga krav på både elever och verksamhet. Lärarna är experter på att möta och utmana studiemotiverade elever så att de når sin fulla potential. ProCivitas kultur präglas av engagemang, gemenskap och entreprenörskap.

ProCivitas mål är att ge dig som elev de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i dina studier och framtida yrke.
Skolans uppdrag är att du som elev både ska få den bästa undervisningen och att du samtidigt utvecklas till en självständig och social individ som kan möta framtiden med självförtroende och drivkraft. Av den anledningen arbetar endast de bästa lärarna på ProCivitas i Lund. Lärare som brinner för sitt uppdrag och som genom professionalitet, engagemang och inspiration vägleder dig som elev till de bästa resultaten.
ProCivitas tror på att knyta an samhället till skolan genom gästföreläsare och studiebesök. Skolan har ett mentorsprogram i åk.3 där du som elev erbjuds en egen mentor från svenskt näringsliv.
Du ska genom dina studier på ProCivitas i Lund förberedas väl inför eftergymnasiala studier både i Sverige och utomlands.
ProCivitas Lund ligger mitt i centrala Lund på Universitetsområdet.
Skolan har elevgaranti vilket innebär att du som elev alltid har rätt att fullfölja din utbildning på ProCivitas i Lund.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Ekonomiprogrammet

Juridik

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

  • Profil: Internationell

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

  • Profil: Internationell