Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Moderna Språk

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Steg 1

Modersmål

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Franska
Modersmål
Spanska
Tyska

Steg 2

Franska
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Om samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Mer info om samhällsvetenskapsprogrammet

Om inriktning beteendevetenskap

Du får lära dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du kommer att få insikt i hur grupprocesser och grupputveckling fungerar och vad som skapar samarbete och motivation. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Läs mer på skolans hemsida