Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Profil: Diplomerad gymnasieekonom, Juridik och Internationell handel

Idrottsutbildning

Ystad Gymnasium

Läs mer på skolans hemsida

Idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Fotboll

Handboll

Moderna språk

Steg 1

Spanska

Franska

Tyska

Ryska

Danska

Steg 2

Spanska

Franska

Tyska

Steg 3

Spanska

Franska

Tyska

Om ekonomiprogrammet

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företagsproblem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Mer info om ekonomiprogrammet

Om inriktningen ekonomi

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får lära dig om olika företagsformer och om lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området. Du lär dig grunderna i att starta och driva ett företag.

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag. Du lär dig hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du lär dig att använda företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller.