Plusgymnasiet – Malmö upphör från och med höstterminen 2017. Utbildningarna är därför inte sökbara.