Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
STARTAR EJ
Sök utbildningar

Estetiska programmet

Bild- och formgivning

Om estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Mer info om estetiska programmet

Om inriktning bild- och formgivning

Inriktningen bild och formgivning ger fördjupade kunskaper i olika bildframställningstekniker. Du tränar på att uttrycka dig och kommunicera visuellt. Du får också uppleva, tolka och reflektera över bilder ur olika perspektiv. Du får möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet.

Läs mer på skolans hemsida