Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle

Moderna Språk

Steg 1

Franska
Modersmål
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Franska
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Om naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en högskoleförberedande utbildning och arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktning naturvetenskap och samhälle

Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Utbildningen ska ge en djupare förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Du får möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.

Läs mer på skolans hemsida